ÚOCHB

Skupina Pavla Jungwirtha

Molekulové modelování
Vědecká skupina
Distinguished Chair
PHYS cluster

O naší skupině

V naší skupině se pomocí počítačových simulací v těsném kontaktu se spektroskopickými experimenty snažíme získat na molekulové úrovni porozumění biologickým procesům, týkajících se iontů solí. Pomocí simulací molekulové dynamiky a kvantově chemických metod se pokoušíme objasnit mechanismy interakcí mezi ionty a bílkovinami, které jsou zodpovědné za řadu procesů jdoucích za vysolovací Hofmeisterovu řadu. Aplikace našeho výzkumu jsou od ovlivňování agregace, precipitace, denaturace a enzymatické aktivity bílkovin po určování vlastností phosfolipidových membrán v přítomnosti iontů solí. V tomto kontextu se zaměřujeme především na vliv iontů vápníku na mambránovou fúzi a na kladně nabité peptidy pronikající do buněk (důležité např. pro vývoj nových cest, jak dopravit léčivo do buňky). Naše další vědecké aktivity se týkají solvatovaných elektronů důležitých v radiační chemii a při procesu Birchovy redukce. Ve volném čase se bavíme "balkónovými experimety", které se týkají např. výbuchů alkalických kovů ve vodě, což nám také umožňuje popularizovat vědu a udržovat kontakt s veřejností.
Externí web skupiny
image